Aridol ® in Sweden

undefined

Aridol ® i Swerige

Välkommen till den svenska hemsidan

Mannitol provokationstest (Aridol®) är ett indirect osmotiskt bronkiellt provokationstest som kan användas för att indentifiera bronkiell hyperreaktivitet, som uppstår vid lungsjukdomar, som astma.

Aridol tillverkas av Pharmaxis Ltd (Frenchs Forest, Sydney Australia) och är tillgängligt som ett globalt standardiserat testkit, som innehäller förfyllda kapslar med mannitol och en pulverinhalator att inhalera med.

Under ett mannitol provokationstest, inhalerar individen ökande doser av mannitol och lungfunktionen (FEV1 - forcerad expiratorisk volym efter en sekund) undersöks efter varje dos för att besämma graden av hyperreaktivitet.

Mannitol provokationstest ska endast utföras av tränad sjukvårdspersonal - var vånlig se www.fass.se eller se nedan lank, för mer information

 

Pharmaxis Europe Limited

 

To order:

Email:           order.se@pharmaxis.com
Phone:          0200 883508
Fax:              0200 883509

Medical Information:

Email: medinfo.se@pharmaxis.com

Announcement icon

COVID-19: Information for Respiratory Laboratories and Pharmacies