Osmohale® in Denmark

Osmohale ® in Danmark

undefined

Velkommen til den danske hjemmeside

Mannitolprovokationstesten (Osmohale®) er en indirekte osmotisk bronkial provokationstest, der kan anvendes til at identificere bronkial hyperresponsivitet, en kliniske nøglefaktor ved respiratoriske tilstande som astma.

Aridol/Osmohale fremstilles af Pharmaxis Ltd (Frenchs Forest, Sydney Australia) og fås som et standardiseret testsæt, der indeholder forfyldte mannitolkapsler og en håndholdt inhalator til tørpulver.

I løbet af mannitolprovokationstesten skal forsøgspersonen inhalere øgede doser mannitol ved hjælp af vedkommendes lungefunktion (forceret ekspirationsvolumen i ét sekund FEV1), målt efter hver dosis for at fastgøre graden af bronkial hyperresponsivitet.

Mannitolprovokationstesten må kun udføres af sundhedsprofessionelle, der er uddannet i at udføre sådanne test. Læs den godkendte indlægsseddel eller produktresuméet, der gælder for dit land, forud for udførsel af denne provokationstest.

Læs indlægssedlen eller produktresuméet til Aridol/Osmohale samt testvejledningen for Danmark nedenfor.

For yderligere oplysninger om Osmohale i Danmark kontakt venligst:

Pharmaxis Europe Limited

To order:

Email:        order.dk@pharmaxis.com
Freephone: 080-250635
Fax:           080-250636

Medical Information:

Email: medinfo.dk@pharmaxis.com

Announcement icon

COVID-19: Information for Respiratory Laboratories and Pharmacies